دسته: youtube tv

Read More

بله ، YouTube خراب است | Engadget

در یک رویداد که فقط کمی مکرر در حال تبدیل شدن است ، YouTube دارای برخی مشکلات است. در حالی که خود وب سایت هنوز کار می کند ، برای ما غیرممکن است که در […]