دسته: work from home

Read More

Google به روزرسانی های Chrome را محدود می کند تا مشکلات را در حالی که تیم ها از راه دور کار می کنند محدود کند

هفته گذشته ، گوگل به همه کارمندان آمریکای شمالی گفت که [حداقلتا10آوریل از خانه کار کنند تا حداقل 10 آوریل ، در تلاش برای کاهش سرعت COVID-19. با وجود پراکنده بودن و کار کردن تیم […]