دسته: wearos

Read More

Google اکنون صاحب Fitbit | است Engadget

هنوز دقیقاً مشخص نیست که Fitbit تحت مالکیت Google چگونه تغییر خواهد کرد. تاکنون به نظر می رسد مارک همچنان از Google متمایز خواهد بود. وقتی گوگل Nest را نیز خریداری کرد ، وضعیت به […]