دسته: virtual adoption

Read More

فرزندخواندگی های مجازی برای نجات سگ های نجات دهنده در حین بیماری همه گیر ، به معنای واقعی زندگی هستند

در حالی که بخش اعظم کشور تحت دستور پناهندگی در خانه هستند ، گروه های امداد و نجات در سرتاسر کشور ابراز علاقه زیادی به تصویب و پرورش دارند. اما با توجه به اینکه در […]