دسته: video chat

Read More

نیویورک به منشیان اجازه می دهد تا عروسی ها را توسط کنفرانس ویدیویی انجام دهند

نیویورک حتی برای برخی از سنت های بسیار پر افتخار خود حتی با واقعیت های همه گیر COVID-19 مطابقت دارد. فرماندار اندرو کوومو دستورالعمل اجرایی را اجرا کرده است که نه تنها به شهروندان ایالتی […]

Read More

Hangouts Meet به Google Meet تغییر نام داد

اگر هنوز مشخص نشده بود که Google کمتر از علاقه از نام Hangouts است ، اکنون است. همانطور که متوجه شد توسط پلیس آندروید ، غول اینترنت را بازنشر داده است Hangouts را با عنوان […]