دسته: updates

Read More

Google به روزرسانی های Chrome را محدود می کند تا مشکلات را در حالی که تیم ها از راه دور کار می کنند محدود کند

هفته گذشته ، گوگل به همه کارمندان آمریکای شمالی گفت که [حداقلتا10آوریل از خانه کار کنند تا حداقل 10 آوریل ، در تلاش برای کاهش سرعت COVID-19. با وجود پراکنده بودن و کار کردن تیم […]