دسته: trello

Trello ظاهر ، آرم و ابزار جدیدی دارد

Trello امروز " تازه سازی یک بار در یک دهه " از نرم افزار مدیریت پروژه خود را ارائه داد ، گزینه های تجسم جدید و کارت های هوشمندتر را به سیستم عامل اضافه کرد. […]