دسته: tile

Read More

After Math: Ninja "Twitcheroo" قدیمی را می کشد

Engadget مطمئناً ، تصور داشتن اینترنت متصل ، مایکروویو صوتی فعال شده ممکن است در ابتدا جالب به نظر برسد ، اما پس از آن باید احتمال احتراق و سوختن خانه شما را به خود […]