دسته: socialnetworking

Read More

توییتر متخصصان بهداشت بیشتری را برای مقابله با اطلاعات نادرست در مورد coronavirus تأیید خواهد کرد

به روزرسانی در حالی انجام می شود که توییتر اقدامات تهاجمی تری برای پشت سر گذاشتن موجی از فریب و سایر اطلاعاتی که در رسانه های اجتماعی به دنبال همه گیر کوروی ویروس انجام شده […]