دسته: social network

Read More

سناتور از شبکه های اجتماعی ، شرکت های مخابراتی می خواهد تا شواهد مربوط به شورش کاپیتول را حفظ کنند

شرکت های فناوری تحت فشار هستند تا از مسئولان تحقیق در مورد شورش Capitol Hill حمایت کنند. سناتور مارک وارنر از ویرجینیا نامه هایی را به یازده شرکت فناوری ارسال کرده و از آنها خواسته […]

Read More

توییتر پس از نشان دادن تعصب احتمالی نژادی ، "تجزیه و تحلیل بیشتری برای انجام" دارد

توییتر درمورد چالش های حذف تعصب نژادی در الگوریتم ها دست اول در حال یادگیری است. شبکه اجتماعی Liz Kelley گفت این شرکت "تجزیه و تحلیل بیشتری" برای انجام پس از مهندس رمزنگاری Tony Arcieri […]