دسته: site|engadget

Read More

صبح بعد: شخصی آیفون USB-C ساخت

سالها پیش ، من این قطعه را در مورد اینکه چگونه واقعاً می خواستم iPhone از USB-C استفاده کند و کانکتور Lightning خود را کنار بکشد ، نوشتم. این درست پس از ظهور اولین مدل […]