دسته: microdrone

Read More

بالهای الهام گرفته از پرنده می توانند به هواپیماهای بدون سرنشین کوچک کمک کنند که چهار بار بیشتر پرواز کنند

در حالی که لبه های بال بالهای هواپیما به طور معمول صاف و تمرکز بر نگه داشتن چشمه هوا تا حد امکان در پرواز است ، طراحی دانشمندان دارای لبه برجسته تیز (دقیقاً مانند پرندگان […]