دسته: medtronic

Read More

از گیاه جنجالی ویسکانسین فاکسکان برای ساخت دستگاه های تهویه استفاده می شود

کارخانه مشکوک ویسکانسین فاکسکان – موضوع میلیاردها دلار بررسی یارانه مالیاتی – برای تولید دستگاه های تهویه کننده برای کمک به درمان COVID-19 در سراسر ایالات متحده استفاده می شود. این شرکت که بیشترین نام […]