دسته: mavic

Read More

DJI Mavic Mini 2 | Engadget

شاید پیشرفت کمتری در مورد سکسی داشته باشد ، اما یک پیشرفت بسیار شایسته نیز دور شدن از "WiFi پیشرفته" به سیستم انتقال و پخش ویدیوی OcuSync 2.0 DJI است. این بدان معنی است که […]