دسته: marriage

Read More

نیویورک به منشیان اجازه می دهد تا عروسی ها را توسط کنفرانس ویدیویی انجام دهند

نیویورک حتی برای برخی از سنت های بسیار پر افتخار خود حتی با واقعیت های همه گیر COVID-19 مطابقت دارد. فرماندار اندرو کوومو دستورالعمل اجرایی را اجرا کرده است که نه تنها به شهروندان ایالتی […]