دسته: lyft

Read More

دادگاه تجدیدنظر از این رای پشتیبانی می کند که Uber ، Lyft باید با رانندگان به عنوان کارمند رفتار کند

این تصمیم کاملاً روشن می کند که اوبر و لیفت سالهاست که قانون را زیر پا می گذارند. تنها چیزی که "رادیکال" و "بی سابقه" است دامنه رفتارهای نادرست اوبر و لیفت است. https://t.co/EHeQGnjqYn – […]