دسته: location

Read More

مقامات آمریکایی از داده های موقعیت مکانی تبلیغ برای استفاده از شیوه انتشار COVID-19 استفاده می کنند

طبق گفته ها ، هدف از ایجاد پورتال با داده های موقعیت مکانی تا 500 شهر آمریکایی است. درک شده است که CDC از طریق یک پروژه شبکه تحرک COVID-19 با هماهنگی کارشناسان دانشگاه های […]