دسته: livestreaming

Read More

جدیدترین برنامه آزمایشی Google به تأثیرگذاران اجازه می دهد تا رویدادهای آنلاین پولی را میزبانی کنند

منطقه 120 / Google به عنوان یک کاربر عادی ، برای شرکت در یک تجربه دیگر نیازی به بارگیری برنامه دیگری در خارج از Fundo ندارید. رویدادهای Fundo را می توانید از طریق پیوندهایی که […]