دسته: linkedin

Read More

حتی LinkedIn هم اکنون داستان دارد

این ممکن است آخرین ویژگی مورد نظر شما در LinkedIn باشد یا به آن احتیاج داشته باشید ، اما این شرکت می گوید که مزایایی وجود دارد که باید در نظر گرفت. لیز لی ، […]