دسته: LCD

Read More

میکروگرید پوشیدنی جدید می‌تواند انرژی مورد نیاز گجت‌های کوچک را تامین می‌کند

مهندسان نانو دانشگاه کالیفرنیا موفق به طراحی یک میکروگرید پوشیدنی شده‌اند که با استفاده از حرکات بدن و تعرق کاربر انرژی مورد نیاز گجت‌های کوچک الکترونیکی را تامین می‌کند. همه قطعات این میکروگرید انعطاف پذیر […]