دسته: lawsuit

Read More

دادگاه تجدیدنظر از این رای پشتیبانی می کند که Uber ، Lyft باید با رانندگان به عنوان کارمند رفتار کند

این تصمیم کاملاً روشن می کند که اوبر و لیفت سالهاست که قانون را زیر پا می گذارند. تنها چیزی که "رادیکال" و "بی سابقه" است دامنه رفتارهای نادرست اوبر و لیفت است. https://t.co/EHeQGnjqYn – […]

Read More

دادگاه ایالات متحده ادعای Magic Leap را رد کرد مبنی بر اینکه بنیانگذار نئالال اسرار واقعیت مختلط را به سرقت برده است

سازنده هدست واقعیت افزوده Magic Leap ، سال گذشته هنگامی که ادعا کرد که کارمند سابق چی خو از اسرار شرکت "دزدیده شده" برای راه اندازی مشاغل شخصی خود ، نئالال استفاده کرده است ، […]