دسته: isp

Read More

قانون از ارائه دهندگان خدمات اینترنتی ممنوع می کند که هزینه های اجاره مودمی را که متعلق به شماست ، دریافت کنند

این شرکت به ارس گفت اکنون با TVPA "مطابقت دارد" ، البته با اخطار اینکه نمی تواند سازگاری را تضمین کند یا پشتیبانی از سخت افزار متعلق به مشتری را ارائه دهد. قانون همچنین به […]

Read More

ارائه دهندگان اینترنت انگلستان کلاه های داده را در طول همه گیری COVID-19 برداشته می شود

در صورت وقوع شیوع جلوگیری از تعمیرات تلفن ثابت ، مخابرات باید "روش های جایگزین ارتباطات" را ارائه دهند. به همین ترتیب آنها باید اطمینان حاصل کنند که در صورت برخورد سختی با صورتحساب با […]