دسته: internet archive

Read More

Wayback Machine و Cloudflare با یکدیگر همکاری می کنند تا وب سایت ها را به صورت آنلاین حفظ کنند

این جمله می گوید: "اینترنت برای همیشه لطفا برای". اکنون ، Wayback Machine و Cloudflare در حال تقویت سهم خود هستند. مطابق با ارسال در وبلاگ بایگانی اینترنت این دو برای اطمینان از بایگانی شدن […]