دسته: instagram lite

Read More

Instagram Lite پیش از طراحی مجدد از بین می رود

شما مجبورید بدون بروید شبکه اجتماعی اجتماعی کارآمدتر اینستاگرام Lite – اما فقط مدتی. در پی گزارش پلیس آندروید ، اینستاگرام را به TechCrunch تأیید کرده است که می گوید "در حال بازگشت است" در […]