دسته: instacart

Read More

فعالان غیر انتفاعی برای مبارزه با استثمار کارگران کلاهبرداری تشکیل می دهند

این زوج از فعالان شناخته شده ای در جامعه کارگران غول پیکر هستند. آنها در میان رهبران اعتراض شش روزه علیه اینستاكارت در ماه دسامبر بودند و به امید ترغیب اینستاكارت برای دادن همه نكات […]