دسته: influencers

Read More

دولت انگلستان تأثیر گذارگان را در نبرد با اطلاعات نادرست در مورد coronavirus قرار می دهد

وزارت توسعه بین المللی انگلیس (DFID) 500000 پوند (تقریبا 623،000 دلار) به شبکه بشردوستانه به بشردوستانه (H2H) ، سازمانی متشکل از تقریباً 50 گروه دیگر ارائه می دهد که با اطلاعات غلط مبارزه کردند. این […]