دسته: hulu

Read More

Hulu برای پخش مستندهای IMAX

از آنجا که بسیاری از ما در داخل خانه گیر کرده ایم ، به نظر می رسد IMAX و Hulu از تب کابین ما سود می برند. کولیگان در بیانیه گفت: "با افراد در خانه […]