دسته: gear

صبح بعد – Engadget

به نظر می رسد آخر هفته نشتی بوده است. شرکت خود را انتخاب کنید: مفهوم سامسونگ برای عینک AR ، پر از قابهای بسیار کوچک یا شاید نسل بعدی AirPods اپل ، نوع داخلی. این […]