دسته: یادگیری ماشینی

Read More

۳ ترند تکنولوژی که کووید-۱۹ باعث تسریع آن‌ها در سال ۲۰۲۱ می‌شود

سال ۲۰۲۰ در سایه ویروس کرونا سپری شد و این موضوع تاثیر زیادی بر روی نیازها و انتظارات ما از تکنولوژی گذاشت. از طرفی کووید-۱۹ سرعت تحول دیجیتال را افزایش داد. برای مثال با دور کار شدن […]