دسته: کفش

Read More

دویدن شما را خوشحال می‌کند

شرکت اسیکس (Asics) فعال در زمینه تولید پوشاک ورزشی با همکاری محققان دانشگاه کینگز لندن تحقیقی انجام داده که نشان می‌دهد دویدن می‌تواند افراد را خوشحال کند. محققان در این تحقیق از دستگاه ثبت نوار […]