دسته: هوش

Read More

کارشناسان از بهبود ضریب هوش افراد با کمک تمرین می‌گویند

سازمان‌های آموزشی و حرفه‌ای به طور گسترده‌ برای ارزیابی ضریب هوش متقاضیان آزمون‌هایی برگزار می‌کنند. همچنین مراکز مطالعاتی روانشناختی مختلفی وجود دارند که به دنبال شناسایی عوامل تاثیرگذار بر هوش هستند. اکنون طبق گفته چندین […]