دسته: لندرور

Read More

لندروور، شاسی بلند کلاسیک خاندان سلطنتی بریتانیا تبدیل به خودرو حمل جنازه می‌شود

بسیاری از شما، شاهزاده فیلیپ را می‌شناسید. همسر ملکه انگلستان که همین چند روز پیش، با ۹۹ سال سن، دار فانی را وداع گفت. دوک بریتانیایی فقط دو ماه با تولد ۱۰۰ سالگی‌اش فاصله داشت. […]