دسته: قوه قضاییه

Read More

تجمیع تمامی خدمات الکترونیک قضایی در اپلیکیشن عدالت همراه: قوه قضاییه هوشمند

آیین رونمایی از سامانه «عدالت همراه» در راستای هوشمندسازی قوه قضاییه، صبح امروز برگزار شد. در این رویداد، رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت که اپلیکیشن عدالت همراه، در واقع نسخه موبایلی تمام […]