دسته: فوتبال

Read More

ارتش یک نفره؛ به طور میانگین بیش از ۵۰۰ هزار کاربر گزارش فردوسی پور را دیدند

عادل فردوسی پور بعد از چندین سال دوری از گزارشگری مسابقات فوتبال توانست بار دیگر به این میدان بازگردد و این کار را با گزارشگری در یک لایو اینستاگرامی انجام داد؛ لایوی که به طور […]