دسته: عربستان

Read More

گوگل کلود سرویس‌های رایانش ابری را به عربستان می‌آورد

اگر مناطق ابری به کاربران نزدیک باشند، برنامه‌های توسعه‌دهندگان که توسط آن‌ها میزبانی می‌شوند، سریعتر و با اطمینان بالاتری اجرا می‌شوند. حالا «گوگل کلود» می‌خواهد چنین تجربه‌ای را در اختیار کاربران کشورهای جدیدی قرار دهد […]