دسته: سیاره فراخورشیدی

Read More

جزئیاتی جدید از سیاره فراخورشیدی K2-141b؛ اقیانوس‌هایی از گدازه مذاب و باران‌هایی از سنگ!

ارسال شده توسط: حسین مرادی ۱۸ آبان ۹۹ ساعت ۲۰:۱۵ محققان موفق به کشف جزئیات جدیدی از سیاره فراخورشیدی K2-141b شدند. در این سیاره اقیانوس‌هایی از گدازه مذاب و باران‌هایی از سنگ وجود دارد! دانشمندان […]