دسته: سرن

Read More

سرن برای ذخیره‌سازی و انتقال پادماده محفظه مخصوص می‌سازد

مرکز تحقیقاتی «سرن» (CERN) روی راه‌های ذخیره‌سازی و انتقال پادماده کار می‌کند که هدف از اینکار، مطالعه بهتر «پاد پروتون» و دستیابی به اطلاعات بیشتر درباره ماهیت جهان است. پادماده یکی از بزرگترین اسرار کیهانی […]