دسته: زمین

Read More

یافته‌های جدید نشان می‌دهند بیشتر نیتروژن زمین نشأت گرفته از اطراف خود زمین است

ردپای برخی از ایزوتوپ‌های نیتروژن در شهابسنگ‌های آهنی، نشان می‌دهد که احتمالا منبع نیتروژن زمین علاوه‌بر نواحی آن سوی مدار مشتری، از غبارهای دیسک پیش سیاره‌ای داخلی هم نشأت می‌گیرد. دیسک‌های پیش سیاره‌ای صفحه‌هایی از […]

Read More

اخترشناسان فاصله دورترین کهکشان شناخته شده را با دقت ۱۰۰ برابری اندازه‌گیری کردند

کهکشان «GN-Z11» که عمری در حدود 13.4 میلیارد سال دارد و به عنوان دورترین کهکشان شناخته می‌شود. ستاره شناسان موفق شدند با دقت 100 برابر بیشتر از قبل، فاصله قدیمی‌ترین و دورترین کهکشان کشف شده را […]