ربات شبیه سازی شده فعالیت های آکروباتیک واقع بینانه و سایر اخبار را انجام می دهد


LJ Rich از BBC Click بهترین اخبار جدید در زمینه فناوری را در این هفته مشاهده می کند ، از جمله: قصد دارد ابتدا به آنجا برود

 • یک قطعی گسترده اینترنت به طور موقت وب سایت های بزرگی را در سراسر جهان از بین برد
 • محققان موسسه فناوری ماساچوست (MIT) یک ربات جدید را برای انجام رفتارهای آکروباتیک در یک شبیه سازی واقعی طراحی می کنند در وب سایت کلیک و BBCClick • منبع اصلی

  ترجمه از تک باز

  خبربده

  نیازمندی های آلمان

  بنیاد پیسفول