ممنوعیت دوران دونالد ترامپ در TikTok توسط جو بایدن لغو شد


رئیس جمهور بایدن در دستورالعمل جدید خود ، گفت كه دولت فدرال باید تهدیدات ناشی از برنامه ها و نرم افزارهای مستقر در چین را از طریق "تجزیه و تحلیل دقیق ، مبتنی بر شواهد" ارزیابی كند و باید "خطرات غیر قابل قبول یا غیر قابل قبول با امنیت ملی ، سیاست خارجی و اهداف اقتصادی کلی ".منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول