وزارت دادگستری می گوید: خط لوله استعماری: ایالات متحده بیشتر باج را بازیابی می کندوزارت دادگستری می گوید که بیشتر 4.4 میلیون دلار (3.1 میلیون پوند) پرداخت شده به یک باند جنایتکار اینترنتی را ضبط کرده است.منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول