یونایتد پروازهای مسافربری مافوق صوت را تا سال 2029 برنامه ریزی می کندشرکت هواپیمایی ایالات متحده 15 هواپیمای مسافربری مافوق صوت سفارش داده است که می تواند زمان سفر را به نصف کاهش دهد.منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول