Sunak از اطمینان به توافق مالیاتی فناوری "اطمینان" داردر Financeسای دارایی از گروه G7 کشورها در لندن ملاقات می کنند و نحوه مالیات دادن به غول های فناوری ایالات متحده در دستور کار است.منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول