تست دوچرخه ضد سرقت آزمایش شده: آیا می تواند چرخه شما را ایمن نگه دارد؟


از قفل دوچرخه که اگر بخواهید آن را برش دهید بوی نامطبوع ایجاد می کند ، تا زنگ هشدار سنسور حرکت و دوچرخه با دستگاه ردیابی داخلی ، تام برادا به برخی از فن آوری هایی که می تواند به حفظ دوچرخه شما کمک کند نگاه می کند امنیت بیشتر.

اطلاعات بیشتر را در مشاهده کنید وب سایت کلیک و BBCClickمنبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول