سیستم عامل Huawei که به تلفن های هوشمند در آسیا می آید


"بخشهای جنبش جوانان چین ، اتحادیه جوانان کمونیست و حتی حسابهای آتش نشانی و دادسراهای رسمی ، سیستم جدید را تبلیغ کرده اند. در هفته گذشته ، بیش از 17 میلیون کاربر ویبو پست هایی را خوانده اند که حاوی هشتگ" TheHarmonySmartphoneSystemIsHere "."منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول