Sony PlayStation برای ادغام چت Discord برای پارسه


"هدف ما این است که از اوایل سال آینده تجربه های Discord و PlayStation را در کنسول و موبایل به هم نزدیک کنیم ، به دوستان ، گروه ها و انجمن ها اجازه می دهد هنگام بازی کردن با هم راحت تر در کنار هم باشند ، سرگرم شوند و ارتباط برقرار کنند." [19659002]منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول