طلاق گیتس: تجارت "طبق معمول" برای بنیان گذاری


دکتر بث بریز ، مدیر مرکز خیرخواهی ، در دانشگاه کنت ، گفت: بنیاد بیل و ملیندا گیتس احتمالاً همچنان ادامه خواهد داشت علیرغم اینکه زوجین پس از 27 سال ازدواج از طلاق خود خبر دادند.

"آنها به تاریخ 21 سال در پرداخت مبالغی بیشتر از هر كسی كه در طول تاریخ داده است ، پرداخته اند و در طیف وسیعی از مناطق كار می كنند." او به اخبار جهانی BBC گفت.

" این میراث از قبل وجود داشته است – و آنها گفته اند که قصد دارند این کار را ادامه دهند.

"آنها همیشه خود را به عنوان شرکای برابر توصیف کرده اند ، بنابراین به نظر می رسد این نقشه آنها باشد."منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول