Huawei Mate X2: تسلط بر فرمول تاشو تلفن


Huawei سومین تکرار تلفن هوشمند تاشو را فاش کرده است ، طراحی های قبلی خود را کنار گذاشته و از سامسونگ الهام گرفته است.

این بار ، صفحه نمایش تاشو در Mate X2 در داخل تلفن محافظت می شود.

Chris Click's BBC فاکس تلفن را عملی کرده و آن را به عنوان بهترین تلفن تاشو تاکنون توصیف کرده است – اما هنوز فاقد خدمات Google است که باعث می شود مصرف کنندگان در انگلیس از کار بیفتند.

Chris Fox را در Twitter دنبال کنید ] و اینستاگراممنبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول