سو abuse استفاده جنسی از کودکان: چهار نفر در حمله به رهبری آلمان به یک شبکه بزرگ بازداشت شدند


پولیس آلمان می گوید سه مرد بازداشت شده از اواسط آوریل اعتقاد بر این است كه شبکه پدوفیل را اداره می كنند: یكی 40 ساله از پدربرن ، یكی 49 ساله از منطقه مونیخ و یكی 58 ساله از شمال آلمان است كه در آمریکای جنوبی برای چندین سال. وی تحت حکم بازداشت بین المللی در منطقه کانسپسیون پاراگوئه بازداشت شد و مقامات آلمان خواستار استرداد وی شدند.منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول