آمازون امیدوار است که عادت های همه گیر پس از سه برابر شدن سود ثابت بماند


"این می تواند یک دوره طلایی برای این گروه باشد. با خاموش بودن خیابان ها ، آمازون یک خانه طبیعی برای پول نقد اضافی مصرف کنندگان است ، خدمات AWS از راه دور کار می کند ، که ناگهان به یک قاعده تبدیل شده است ، و جادوگری فن آوری بسیار مفیدتر است. وقتی نمی توانیم دوستان و خانواده را شخصاً ببینیم. "منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول